Category2014.

Predavanje

Poštovane kolege, Pozivamo Vas na predavanje koje Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije organizuje u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije: „PROSTORI ZA IGRU DECE, RIZICI [...]