Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije 2023. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će Godišnja Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije biti održana 09.03.2023. godine, sa početkom od 18:00 časova u prostorijama Saveza inženjera i teničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a – sala na III spratu.

Predviđen Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2022. godini
  3. Finansijski izveštaj za 2022. godinu
  4. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
  5. Plan rada Udruženja za 2023. godinu
  6. Razno

Ovogodišnja Skupština će biti izborna kako ističe mandat za četiri člana Upravnog odbora i tri člana Nadzornog odbora. Izbori se vrše u skladu sa Statut UPAS (član 14.)

SASTAV ORGANA UPAS
predsednica UPAS Anđelka Jevtović reizabrana 2022. godine
 
Upravni odbor Vesna Šabanović reizabrana 2022. godine
Marija Ostojić reizabrana 2022. godine
Jelena Jovanović mandat ističe – sa mogućnošću reizbora
Milena Dimitrijević mandat ističe – sa mogućnošću reizbora
Dušan Todorović mandat ističe – sa mogućnošću reizbora
Dragan Vujičić mandat ističe – sa mogućnošću reizbora
 
Nadzorni odbor Rada Ostraćanin mandat ističe
Uroš Brzaković mandat ističe
Andreja Tutundžić mandat ističe – sa mogućnošću reizbora

Podsećamo da pravo glasa na izbornoj skupštini imaju članovi koji su platili članarinu za 2022. godinu. Sve informaije o članstvu i uplati putem linka: clanstvo

Svaki član Udruženja može da predloži po jednog kandidata za upražnjeno mesto.

Predlaganje kandidata vrši se do utorka, 28.02.2023. do 24:00h. Predlozi se podnose pismenim putem, na mejl UPAS (office.upas@gmail.com), na priloženom obrascu;

UPAS-Izbori-2023-listic-za-predlaganje-kandidata

U skladu sa Statutom, da bi se našao na izbornoj listi, svaki kandidat treba da prikupi najmanje 3 predloga. Nadzorni odbor UPAS evidentira predloge, registruje broj predloga i utvrđuje izbornu listu kandidata pre održavanja skupštine i objavljuje informaciju o utvrđenoj listi najkasnije do petka, 03.03.2023. godine.
Zapisnik sa prethodne Skupštine: