O članstvu

Koristi od članstva u UPAS-a

Članovi Udruženja mogu da traže i uživaju zaštitu svojih profesionalnih prava i da se koriste povlasticama koje je organizacija u mogućnosti da im pruži shodno Statutu UPAS-a. Članovi mogu prisustvovati sednicama tela UPAS i iznositi svoje predloge, koristiti informacije UPAS, izlagati radove na Salonu PA po povlašćenoj ceni kotizacije, mogu tražiti podršku Udruženja u zaštiti svojih profesionalnih prava, mogu predlagati izmene zakonske regulative preko UPAS, predlagati teme predavanja i okruglih stolova u okviru permanentne edukacije u Inženjerskoj komori…

Ko može biti član UPAS-a

Članstvo u UPAS-u je dobrovoljno za sve pejzažne arhitekte. Članovi mogu biti i stručnjaci drugog obrazovanja, ali bez prava da budu birani u Upravni odbor UPAS.

Članarina

Članarina se plaća na godišnjem nivou, za tekuću godinu. Svi članovi, koji uplate članarinu za tekuću godinu, za tu godinu imaju status redovnog člana. Neuplaćivanjem članarine, gube status redovnog i dobijaju status pridruženog člana.

Učlanjenje

    • Pojedinačni članovi: za učlanjenje je neophodno izvršiti uplatu članarine i popuniti pristupnicu, zatim ih dostaviti sekretaru Udruženja putem e-maila na office@upa.org.rs. Za naredene članarine je potrebno samo izvršiti uplatu. Iznos članarine je 2.000 din, a žiro račun za uplatu je 205-69672-10 (svrha:“Članarina za XXXX. godinu“). Za nezaposlene i penzionere članarina je 1.000 din.
    • Članovi pravna lica (kolektivni članovi): za učlanjenje je neophodno izvršiti uplatu članarine, popuniti pristupnicu i ugovor o kolektivnom članstvu, zatim ih dostaviti sekretaru Udruženja putem e-maila na office@upa.org.rs. Za obnovu članarine je dovoljno samo izvršiti uplatu. Iznos članarine za 2017. godinu je 15.000,00 din. a žiro račun za uplatu je 205-69672-10 (svrha: „Članarina za XXXX. godinu“).