АКЦИЈА ЗА КЛИМУ: ВРАТИМО БИЉКЕ НА СВОЈУ ПАРЦЕЛУ

Поводом Међународног дана акције за климу, у оквиру кога се посебна пажња посвећује борби против климатских промена, Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС) скреће пажњу на неопходност повећања отпорности града на климатске промене повећањем порозног тла и садњом вегетације на парцели/блоку, посебно у густо изграђеним деловима града.

Овом глобалном акцијом борбе против климатских промена, која се обележава сваке године 15. маја у преко 170 држава света, жели се указати да су климатске промене и њихове последице, посебно оне које се очекују у наредном периоду, у највећој мери резултат човекових активности. Сходно томе, апелује се на хитне и корените мере, али и на оне које може да предузме сваки појединац, као што је, на пример, садња стабла и жбуна у свом дворишту, формирање травњака, постављање пузавице уз ограду и/или објекат и др. На овакав начин, урбана средина би била спремнија да се адаптира на последице климатских промена, односно прихвати и анулира повећане количине атмосферских вода, ублажи екстремне температуре, побољша квалитет ваздуха, подржи биодиверзитет и др. Оваква здравија животна средина, предуслов је бољем психофизичком здрављу становника.

Док земље чланице Европске уније имају јасан циљ да до 2030. године смање емисије штетних гасова са ефектом стаклене баште за 55 %, а да до 2050. достигну климатску неутралност, циљ УПАС-а је да кроз Пројекат „Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене“ апелује да се „мисли глобално“, а иницира да се „делује локално“. Ради достизања општег циља Пројекта, односно повећања отпорности града на климатске промене унапређењем процеса планирања, поред иницирања унапређења јавних политика, УПАС има за циљ да представи значај зелене инфраструктуре за адаптацију града на климатске промене, унапређењем информисаности и знања локалне заједнице и грађана о значају макар и једног дрвета на парцели и тиме их подстакне да пруже и лични допринос овој глобалној акцији.

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).