Заједно ка препорукама за иницирање промена

У правцу повећања отпорности града на климатске промене унапређењем процеса планирања, као дугорочном циљу Пројекта, припремљена је радна верзија Документа са препорукама за унапређење јавних политика у домену зелене инфраструктуре (ЗИ) и примене еколошког индекса (ЕИ). За четири области које се тичу правног оквира, планских докумената, јавних политика и институционалног оквира, за сваки елемент дат је кратак закључак детаљне анализе, као и конкретан предлог којим би се обезбедило увођење и реализација ЗИ и ЕИ.

У циљу дефинисања што бољих предлога радна верзија Документа прослеђена је представницима надлежних институција и доносиоца одлука (надлежна министарства, управа града Београда, надлежна јавна предузећа) са којима смо, у иницијалној фази Пројекта, успоставили успешан дијалог. Активно учешће присутних и њихови конструктивни предлози и усмерења узети су у обзир приликом дефинисања ових препорука, које сада, у радној фази, прослеђујемо наведеним актерима с молбом да нам још једном, својим активним учешћем, помогну у финализирању предлога, што би употпунило досадашњу успешну сарадњу. Радна верзија Документа са препорукама за унапређење јавних политика упућена је и струковним удружењима, организацијама цивилног друштва и групама грађана (Удружење урбаниста Србије (УУС), Нова планска пракса (НПП), Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину (РЕРИ), Центар за експерименте и урбане студије (ЦЕУС), Министарство простора и др), као циљаним актерима за које сматрамо да имају важну улогу у формирању препорука и самом Пројекту.

Финална верзија Документа са препорукама унапређења јавних политика биће званично упућена надлежним институцијама и доносиоцима одлука са циљем иницирања промена.

 

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).