ЛОКАЛНИ ДОПРИНОС МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Поводом Међународног дана планете Земље, који се обележава сваке године 22. априла, Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС) скреће пажњу на очување природе у урбаним срединама и спречавање негативних последица климатских промена по животну средину. Израдом Пројекта „Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене“ и добијеним резултатима, струка ће дефинисати правце и начине могућег деловања локалне самоуправе и грађана на локалном нивоу, а за добробит планете земље.

Међународни дан планете земље има за циљ да повећа свест људи о угрожености животне средине, као и да се за њих ангажује што шира јавност. У прилог томе, један од циљева Пројекта УПАС-а јесте представљање значаја зелене инфраструктуре и еколошког индекса локалној заједници, чиме се жели унапредити ниво знања и информисаности грађана и на тај начин постићи њихова спремност да схвате и прихвате потребу враћања природе у град, као и њихово активно укључивање у реализацију идеје и циљева на локалном нивоу.

Сведоци смо све веће опасности која прети животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена.

Реална ситуација је да максимално погушћавање физичке структуре и застирање тла непорозним материјалима у компактно изграђеним деловима града за последицу има трајни губитак површина са вегетацијом управо на парцели/блоку. Овакав тренд је проузроковао измењен режим размене енергије и промену хидрологије урбаних подручја у граду, што је, уз обилне падавине и екстремне температуре, као последице климатских промена, проузроковало стварање урбаних топлотних острва, учестале поплаве, погоршање квалитета ваздуха, губитак биодиверзитета и др.

Планирање зелене инфраструктуре (ЗИ) је једна од светски и европски признатих системских мера за успостављање бољих услова за живот у урбаним срединама, превенцију различитих негативних утицаја и смањење њихових последица. Као стратешки планирана мрежа природних и природи блиских подручја на свим просторним размерама ЗИ може да пружи широк спектар услуга урбаних екосистема. У контексту могућности локалног деловања сваког грађанина, решавање проблема ићи ће у правцу дефинисања предлога за унапређивање јавних политика и процеса планирања, увођењем новог урбанистичког параметра – еколошког индекса. На овај начин се жели нормативно дефинисати обавеза примене различитих вегетационих форми (еколошки функционалних простора) на парцели/блоку, односно интегрисати надетаљнији ниво ЗИ у развој града.

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).