ОДРЖАН ПРВИ ТРЕНИНГ

Чланови радног тима Удружења пејзажних архитеката Србије (УПАС) присуствовали су Првом тренингу одржаном од 5. до 8.априла 2022. године, Хотел Фонтана, Врњачка Бања. Тренинг је организовала Београдска отворена школа (БОШ) у оквиру Програма подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој заједница „Снажно зелено“, а намењен је представницима 19 подржаних организација.

Основна сврха организовања тренинга јесте јачање капацитета подржаних организација, односно оснаживање људских ресурса и јачање капацитета цивилног, јавног и пословног сектора у циљу изградње бољег друштва заснованог на слободи, знању и иновацијама.

Структура програма подршке Снажно зелено за организације цивилног друштва подразумева: развој капацитета из области мониторинга локалних јавних политика из области Поглавља 27, програм развоја специфичних знања и вештина у вези са Поглављем 27 (заштита животне средине и климатске промене), као и јачање капацитета за развој, управљање и финансијско вођење пројеката.

Први тренинг је организован у две целине. Прва целина се односила на представљање методологије за праћење и прикупљање података о примени ЕУ политика из Поглавља 27 у локалним заједницама у Србији. За мерење учинка органа власти у спровођењу политике заштите животне средине и примене правних тековина ЕУ, мерење ефеката тих политика, учешће јавности у креирању и спровођењу политика, мониторинг, извештавање и евалуацију, представљена је јединствена листа индикатора за праћење спровођења прописа на локалном нивоу, као и начин квантитативног и квалитативног вредновања. Кроз радионице, листа индикатора је конкретизована за поједине тематске области (климатске промене у случају Пројекта УПАС-а). Друга целина се односила на организационо и финансијско управљање пројектима.

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).