ПРЕДСТАВНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗНАЧАЈНО ДОПРИНЕЛИ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

У циљу што квалитетније реализације Пројекта “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене”, Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС) позвало је надлежне институције на националном и локалном нивоу, да се придруже у изради Пројекта и допринесу повећању отпорности града на климатске промене унапређењем процеса планирања, као опште корисног циља. Тим поводом је 23. маја 2022. године организован  састанак у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије. На састанак је позвано двадесет институција надлежних у областима које представљају суштински оквир Пројекта, и то: заштита животне средине, отпорност града на климатске промене, урбанистичко планирање, коришћење земљишта, комунална делатност и енергетска ефикасност објеката. Позиву се одазвало једанаест институција и делегирало своје представнике.

Присутни су информисани о еколошком индексу и увођењем еколошких параметара у праксу, кроз примере Светских и Европских градова (Берлин „фактор површине биотопа“, Сијетл „фактор зеленог простора“, Сингапуру „однос зеленила на парцели“ и др). Кроз наведене примере дати су одговори на начине увођења метрике одрживости урбаних локација и алата за побољшање зелене инфраструктуре (за блок или појединачне парцеле) кроз однос еколошки ефективне површине према укупној површини земљишта. Такође, присутнима је указано на алармантно погушћавање физичке структуре и застирање непорозним материјалима, као проблеме на локалном нивоу на које можемо да утичемо, и то једном од метода као што је увођење еколошког индекса у процес планирања. Указујући на пројекте и истраживања на које се Пројекат ослања, приказана је структура пројектног задатка, од општег и специфичних циљева, преко очекиваних резултата и предвиђених активности. Наводећи до сада урађено, посебно је истакнута Активност 5 која се односи на организовање састанка ради дефинисања предлога унапређења јавних политика, односно управо на успостављање дијалога са надлежним институцијама.

Активно учешће присутних допринело је успешном успостављању дијалога и добијању  конструктивних предлога и усмерења који ће допринети изради предлога за иницирање унапређења јавних политика и праксе планирања на локалном нивоу, што је један од два специфична циља овог Пројекта. На овај начин ће се иницирати и нови погледи на значај и место зелене инфраструктуре и еколошког индекса у контексту климатских промена у граду Београду.

Овом приликом желимо још једном да се захвалимо свима који су својим присуством и активним учешћем подржали наш рад и допринели развоју важне теме за град Београд и припреми предлога за иницирање неопходних промена.

УПАС

 

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).