СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм заштите животне средине Уједињених нација (УНЕП) усвојен је 5. јуна 1972. године, на конференцији у Стокхолму, од када се и обележава Светски дан заштите животне средине. Главна идеја празника је да се људи подсете да треба да поштујемо све што нам је планета дала и да обећамо да ћемо штитити природу. Овај дан се обележава у преко 140 земаља, а сваке године домаћин Светског дана заштите животне средине је друга земља у којој се одржавају званичне прославе, а држава домаћин за 2022. годину је Шведска.

Поводом Светског дана заштите животне средине Удружење пејзажних архитеката Србије скреће пажњу на значај зелене инфраструктуре за заштиту животне средине. Током последњих деценија раст урбаних система је изазвао читав низ поремећаја у животној средини који су резултирали чињеницом да су градови постали све мање „пријатељски“ хабитат за савременог човека. Зелена инфраструктура је један од одговора на негативне ефекте урбанизације, промену климе и генерално погоршање животне средине. Зелена инфраструктура је стратешки планиранa мрежa природних и природи блиских подручја са еколошким карактеристикама која је креирана и одржавана са циљем да пружи широког спектар услуга екосистема. Зелена инфраструктура утиче на умањење ефеката климатских промена и побољшањем квалитета ваздуха апсорпцијом угљен диоксида или задржавањем суспендованих честица. Поред утицаја усмерених на смањење утицаја и ризика од поплава, пажљиво планирана зелена инфраструктура, односно систем зелено-плаве инфраструктуре може имати значајан утицај на поправљање квалитета вода и земљишта.

Удружење пејзажних архитеката Србије има за циљ да представи значај зелене инфраструктуре за квалитет животне средине кроз  унапређење информисаности и знања локалне заједнице и грађана о значају зелене инфраструктуре и подстакне их да пруже и лични допринос за здравију и бољу животну средину.

 

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).