У СУСРЕТ ГЕНЕРАЛНОМ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНУ БЕОГРАДА

У току је израда Генералног урбанистичког плана који је важан стратешки развојни план за град Београд, односно његове становнике. Овим планом ће бити утемељене главне смернице будућег развоја града у различитим областима (школа, болница, саобраћаја, водоизворишта, становања, привреде, пољопривреде, климатских промена, животне средине и др).

Проблем летњих високих температура, обилних падавина и поплава, које осећају сви Београђани, мора бити решен на начин тако да град постане отпорнији на све чешће ванредне ситуације. У том смислу, стратешки правци будућег развоја града морају се усмерити на решења која ће системски допринети умањењу екстремно велике сунчеве енергије и пропуштању у тло велике количине падавина. Да ово не би била само флоскула, једна од конкретних мера јесте да се смањити проценат изграђених и бетонираних површина које додатно рефлектују велику топлоту и доприносе температурама од преко 40 степени целзијуса у летњем периоду, а истовремено спречавају природно отицање воде у тло због чега настаје плављење. То значи да стратешка поставка планског решења мора обавезати на смањење досада планираних параметара који се тичу свих планираних намена земљишта и дефинисаних параметара, односно повећати проценат порозног тла, његово озелењавање, као и друге форме вегетације.

 

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).