ПУБЛИКАЦИЈА – ЗАВРШНИ РЕЗУЛТАТ ПРОЈЕКТА

Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС) израдило је Пројекат „Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене“, у периоду од 01.04. до 31.10.2022. године.

Пројектом су достигнута два постављена краткорочна циља. Прво, дефинисани су предлози за унапређење правног оквира, планских докумената и јавних политика укључивањем зелене инфраструктуре (ЗИ) и еколошког индекса (ЕИ). Друго, представљањем значаја ЗИ и ЕИ локалној заједници унапређен је ниво знања и информисаности свих актера и подстакнуто њихово активно укључивање у реализацију идеје и решења на локалном нивоу. Достигнути циљеви допринели су иницирању промена које треба да доведу до остваривања општег циља Пројекта, а то је „повећање отпорности града на климатске промене унапређењем процеса планирања“.

Формирању што квалитетнијих препорука, својим сугестијама и конкретним предлозима допринели су бројни представници надлежних институција, доносиоца одлука, струковних удружења, организација цивилног друштва и група грађана, којима се овом приликом искрено захваљујемо.

Један од крајњих резултата рада на овом Пројекту јесте публикација коју можете преузети у електронском облику ZIEI-Publikacija

Пројекат “Зелена инфраструктура у компакт граду – еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење пејзажних архитеката Србије (УПАС).